Educator / Education Provider

NAME / NAAM

 

Karen de Waal

Support Services / Ondersteuningsdienste

 

Adele Janse van Vuuren​

Finances /Finansies

 

Ronel Smart

Coordinator: Editorial Matters and Training

Koördineerder: Redaksionele Aangeleenthede en Opleiding

Corne Kriek

Curriculum and Development/

Kurrikulum en Ontwikkeling

 

VACANT

Coordinator: SBA and Assessment Accommodations

Koördineerder: SBA en Assessering Akkomodasies

EMAIL / E-POS

karendw@sacai.org.za

 

adele@sacai.org.za

 

 

rsmart@sacai.org.za

 

 

 

corneh@sacai.org.za

 

VACANT

CONTACT FOR / KONTAK VIR

 

 

Learner Registration / Leerder Registrasies

Gr 12 Final Examination / Finale Eksamen

Policy Questions / Beleidsnavrae

UMALUSI matters / sake

 

Finances  Finansies

Meetings with Executive Officer / Afsprake met die uitvoerende beampte

 

SACAI Communications / Kommunikasies

Institutional Registration / Instansie Registrasies

Training Opportunities / Opleidingsgeleenthede

Curriculum Support / Kurrikulum Ondersteuning

Online Portals / Aanlyn Portale

 

Curriculum Support / Kurrikulum Ondersteuning

 

 

 

School Based Assessments / Skoolgebaseerde Asseserings

Assessment Accommodations / Asseseringakomodasies

Reissue of Certificates / Heruitreik van Sertifikate

Teacher Support Guides / Onderwyser Ondersteunings Gidse

Or